Tedbud

17 850 54 68
tedbud@gmail.com

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa TEDBUD Tadeusz WALAS, 35-959 Rzeszów, ul T. Boya Żeleńskiego 15, NIP 813-139-94-84dane kontaktowe: e-mailtedbud@op.pl, tel.17 85 05 468.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług,
  a podstawą prawną działań Administratora Danych Osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit.
  b. i c. Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawa do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
  Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa: ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować
  odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.

Kontakt

FPUH TEDBUD Tadeusz Walas

ul. Boya-Żeleńskiego 15
35-959 Rzeszów
woj. podkarpackie, Polska
tel: +48 17 850 54 68 fax: +48 17 850 54 68 kom: +48 602 481 419 kom: +48 603 612 615
e-mail: tedbud@op.pl e-mail: tedbud@gmail.com